ultimaheroes.uo-projects.net | Information Brokers Bookmarking Site
Say NO to SPAM Posts.
1
Tấm sàn grating được làm từ những thanh thép la đặt cách nhau 30mm, 40mm, 60mm …liên kết lại với nhau bởi các thanh thép vuông xoắn tạo thành lưới thép vững chắc.
Loading...